ચંદ્રયાન-2 નું સફળ પરીક્ષણ દેશભરના તમામ લોકો માટે આશીર્વાદ રૂપ બનશે. આ પરીક્ષણને વધુ ઝડપી, સચોટ અને સમયસર પૂરું કરવા માટે દિવસ રાત પુરી નિષ્ઠા અને જવાબદારીથી કામ કરનારા તમામ વૈજ્ઞાનિકોને અભિનંદન અને શુભેચ્છાઓ.

Chandrayaan2, ProudMoments, VipulCharoliya, ViaanBuildcon, WeBuildTrust, RealEstate, Ahmedabad

Vipul Charoliya,  Chandrayaan2, ProudMoments, VipulCharoliya, ViaanBuildcon, WeBuildTrust, RealEstate, Ahmedabad

ચંદ્રયાન-2 નું સફળ પરીક્ષણ દેશભરના તમામ લોકો માટે આશીર્વાદ રૂપ બનશે. આ પરીક્ષણને વધુ ઝડપી, સચોટ અને સમયસર પૂરું કરવા માટે દિવસ રાત પુરી નિષ્ઠા અને જવાબદારીથી કામ કરનારા તમામ વૈજ્ઞાનિકોને અભિનંદન અને શુભેચ્છાઓ.

#Chandrayaan2 #ProudMoments #VipulCharoliya #ViaanBuildcon #WeBuildTrust #RealEstate #Ahmedabad

ચંદ્રયાન-2 નું સફળ પરીક્ષણ દેશભરના તમામ લોકો માટે આશીર્વાદ રૂપ બનશે. આ પરીક્ષણને વધુ ઝડપી, સચોટ અને સમયસર પૂરું કરવા માટે દિવસ રાત પુરી નિષ્ઠા અને જવાબદારીથી કામ કરનારા તમામ વૈજ્ઞાનિકોને અભિનંદન અને શુભેચ્છાઓ. #Chandrayaan2 #ProudMoments #VipulCharoliya #ViaanBuildcon #WeBuildTrust #RealEstate #Ahmedabad

Let's Connect

sm2p0