Vipul Charoliya Director at VIAAN BUILDCON

તનની સુંદરતા મનને આકર્ષિત કરે, જ્યારે ચારિત્ર્યની સુંદરતા હૃદયને આકર્ષિત કરે છે. #MotivationalQuote #InspirationalQuote #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildcon #Ahmedabad #Gujarat

તનની સુંદરતા મનને આકર્ષિત કરે, જ્યારે ચારિત્ર્યની સુંદરતા હૃદયને આકર્ષિત કરે છે. #MotivationalQuote #InspirationalQuote #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildcon #Ahmedabad #Gujarat

તનની સુંદરતા મનને આકર્ષિત કરે, જ્યારે ચારિત્ર્યની સુંદરતા હૃદયને આકર્ષિત કરે છે. #MotivationalQuote #InspirationalQuote #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildcon #Ahmedabad #Gujarat

Read More

જ્યારે સપનાં આપણા હોય તો તેને પૂરા કરવાની કોશિશ પણ આપણી જ હોવી જોઈએ. #MotivationalQuote #InspirationalQuote #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildco0n #Ahmedabad #Gujarat

જ્યારે સપનાં આપણા હોય તો તેને પૂરા કરવાની કોશિશ પણ આપણી જ હોવી જોઈએ. #MotivationalQuote #InspirationalQuote #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildco0n #Ahmedabad #Gujarat

જ્યારે સપનાં આપણા હોય તો તેને પૂરા કરવાની કોશિશ પણ આપણી જ હોવી જોઈએ. #MotivationalQuote #InspirationalQuote #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildco0n #Ahmedabad #Gujarat

Read More

આપણને આવતા વિચાર શુદ્ધ હોવા જોઈએ કારણ કે નજરનો ઈલાજ શક્ય છે, વિચારસરણીનો નહીં. #MotivationalQuote #InspirationalQuote #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildco0n #Ahmedabad #Gujarat

આપણને આવતા વિચાર શુદ્ધ હોવા જોઈએ કારણ કે નજરનો ઈલાજ શક્ય છે, વિચારસરણીનો નહીં. #MotivationalQuote #InspirationalQuote #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildco0n #Ahmedabad #Gujarat

આપણને આવતા વિચાર શુદ્ધ હોવા જોઈએ કારણ કે નજરનો ઈલાજ શક્ય છે, વિચારસરણીનો નહીં. #MotivationalQuote #InspirationalQuote #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildco0n #Ahmedabad #Gujarat

Read More

તમારી પર્સનાલિટી કેવી છે એ કરતાં તમારી મેન્ટાલિટી કેવી છે એ જાણવું જરૂરી છે. #MotivationalQuote #InspirationalQuote #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildco0n #Ahmedabad #Gujarat

તમારી પર્સનાલિટી કેવી છે એ કરતાં તમારી મેન્ટાલિટી કેવી છે એ જાણવું જરૂરી છે. #MotivationalQuote #InspirationalQuote #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildco0n #Ahmedabad #Gujarat

તમારી પર્સનાલિટી કેવી છે એ કરતાં તમારી મેન્ટાલિટી કેવી છે એ જાણવું જરૂરી છે. #MotivationalQuote #InspirationalQuote #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildco0n #Ahmedabad #Gujarat

Read More

જે વ્યક્તિ પોતાના ડગલાં પર વિશ્વાસ રાખે છે તે જ મંજિલ સુધી પહોંચી શકે છે. #MotivationalQuote #InspirationalQuote #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildco0n #Ahmedabad #Gujarat

જે વ્યક્તિ પોતાના ડગલાં પર વિશ્વાસ રાખે છે તે જ મંજિલ સુધી પહોંચી શકે છે. #MotivationalQuote #InspirationalQuote #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildco0n #Ahmedabad #Gujarat

જે વ્યક્તિ પોતાના ડગલાં પર વિશ્વાસ રાખે છે તે જ મંજિલ સુધી પહોંચી શકે છે. #MotivationalQuote #InspirationalQuote #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildco0n #Ahmedabad #Gujarat

Read More

જો અસફળ થવાથી ડરશો તો કદી પણ સફળતાની ખુશીઓ માણી નહીં શકો.... #MotivationalQuote #InspirationalQuote #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildcon #Ahmedabad #Gujarat

જો અસફળ થવાથી ડરશો તો કદી પણ સફળતાની ખુશીઓ માણી નહીં શકો.... #MotivationalQuote #InspirationalQuote #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildcon #Ahmedabad #Gujarat

જો અસફળ થવાથી ડરશો તો કદી પણ સફળતાની ખુશીઓ માણી નહીં શકો.... #MotivationalQuote #InspirationalQuote #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildcon #Ahmedabad #Gujarat

Read More

કોઈના પગમાં પડીને મોટા માણસ બનો એના કરતાં પોતાના પગ પર ઊભા રહી સફળ થવું જરૂરી છે. #MotivationalQuote #InspirationalQuote #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildcon #Ahmedabad #Gujarat

કોઈના પગમાં પડીને મોટા માણસ બનો એના કરતાં પોતાના પગ પર ઊભા રહી સફળ થવું જરૂરી છે. #MotivationalQuote #InspirationalQuote #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildcon #Ahmedabad #Gujarat

કોઈના પગમાં પડીને મોટા માણસ બનો એના કરતાં પોતાના પગ પર ઊભા રહી સફળ થવું જરૂરી છે. #MotivationalQuote #InspirationalQuote #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildcon #Ahmedabad #Gujarat

Read More

જો તમે ધર્મ કરશો તો ઈશ્વર પાસે માંગવું જ પડશે, પણ જો તમે કર્મ કરશો તો ઈશ્વરે તમને આપવું જ પડશે. – ભગવદ્ ગીતા #MotivationalQuote #InspirationalQuote #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildcon #Ahmedabad #Gujarat

જો તમે ધર્મ કરશો તો ઈશ્વર પાસે માંગવું જ પડશે, પણ જો તમે કર્મ કરશો તો ઈશ્વરે તમને આપવું જ પડશે. – ભગવદ્ ગીતા #MotivationalQuote #InspirationalQuote #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildcon #Ahmedabad #Gujarat

જો તમે ધર્મ કરશો તો ઈશ્વર પાસે માંગવું જ પડશે, પણ જો તમે કર્મ કરશો તો ઈશ્વરે તમને આપવું જ પડશે. – ભગવદ્ ગીતા #MotivationalQuote #InspirationalQuote #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildcon #Ahmedabad #Gujarat

Read More

પ્રેમથી કરેલા કામમાં ક્યારેય થાક નથી લાગતો અને વેઠથી કરેલા કામમાં ક્યારેય આનંદ નથી આવતો. #MotivationalQuote #InspirationalQuote #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildcon #Ahmedabad #Gujarat

પ્રેમથી કરેલા કામમાં ક્યારેય થાક નથી લાગતો અને વેઠથી કરેલા કામમાં ક્યારેય આનંદ નથી આવતો. #MotivationalQuote #InspirationalQuote #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildcon #Ahmedabad #Gujarat

પ્રેમથી કરેલા કામમાં ક્યારેય થાક નથી લાગતો અને વેઠથી કરેલા કામમાં ક્યારેય આનંદ નથી આવતો. #MotivationalQuote #InspirationalQuote #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildcon #Ahmedabad #Gujarat

Read More

ભૂલ એ આપણી પીઠ જેવી છે, બીજાની દેખી શકીએ છીએ પણ પોતાની નહીં. #MotivationalQuote #InspirationalQuote #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildcon #Ahmedabad #Gujarat

ભૂલ એ આપણી પીઠ જેવી છે, બીજાની દેખી શકીએ છીએ પણ પોતાની નહીં. #MotivationalQuote #InspirationalQuote #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildcon #Ahmedabad #Gujarat

ભૂલ એ આપણી પીઠ જેવી છે, બીજાની દેખી શકીએ છીએ પણ પોતાની નહીં. #MotivationalQuote #InspirationalQuote #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildcon #Ahmedabad #Gujarat

Read More

સારા વ્યવહારનું કોઈ આર્થિક મૂલ્ય ભલે ન હોય, પરંતુ સારો વ્યવહાર કરોડોનાં હૃદયને ખરીદવાની ક્ષમતા જરૂર રાખે છે. #InspirationalQuote #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildcon #Ahmedabad #Gujarat

સારા વ્યવહારનું કોઈ આર્થિક મૂલ્ય ભલે ન હોય, પરંતુ સારો વ્યવહાર કરોડોનાં હૃદયને ખરીદવાની ક્ષમતા જરૂર રાખે છે. #InspirationalQuote #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildcon #Ahmedabad #Gujarat

સારા વ્યવહારનું કોઈ આર્થિક મૂલ્ય ભલે ન હોય, પરંતુ સારો વ્યવહાર કરોડોનાં હૃદયને ખરીદવાની ક્ષમતા જરૂર રાખે છે. #InspirationalQuote #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildcon #Ahmedabad #Gujarat

Read More

પોતાના પર ભરોસો કરનાર કદી નિષ્ફળ નથી જતો. #MotivationalQuote #InspirationalQuote #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildcon #Ahmedabad #Gujarat

પોતાના પર ભરોસો કરનાર કદી નિષ્ફળ નથી જતો. #MotivationalQuote #InspirationalQuote #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildcon #Ahmedabad #Gujarat

પોતાના પર ભરોસો કરનાર કદી નિષ્ફળ નથી જતો. #MotivationalQuote #InspirationalQuote #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildcon #Ahmedabad #Gujarat

Read More