કાર્તિક પૂર્ણિમા ના શુભ દિવસ એ દેવી દેવતા દીપ પ્રગટાવે છે એટલે આ દિવસ ને દેવ દિવાળી તરીકે મનાવામાં આવે છે દેવ દિવાળીના શુભ પર્વની આપ સહુને હાર્દિક શુભેચ્છા

DevDiwali, SubhDevDiwali, DevDiwali2020, VipulCharoliya, RealEstateDeveloper, ViaanBuildcon, Ahmedabad, Gujarat

Vipul Charoliya,  DevDiwali, SubhDevDiwali, DevDiwali2020, VipulCharoliya, RealEstateDeveloper, ViaanBuildcon, Ahmedabad, Gujarat

કાર્તિક પૂર્ણિમા ના શુભ દિવસ એ દેવી દેવતા દીપ પ્રગટાવે છે એટલે આ દિવસ ને દેવ દિવાળી તરીકે મનાવામાં આવે છે
દેવ દિવાળીના શુભ પર્વની આપ સહુને હાર્દિક શુભેચ્છા

#DevDiwali #SubhDevDiwali #DevDiwali2020 #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildcon #Ahmedabad #Gujarat

કાર્તિક પૂર્ણિમા ના શુભ દિવસ એ દેવી દેવતા દીપ પ્રગટાવે છે એટલે આ દિવસ ને દેવ દિવાળી તરીકે મનાવામાં આવે છે દેવ દિવાળીના શુભ પર્વની આપ સહુને હાર્દિક શુભેચ્છા #DevDiwali #SubhDevDiwali #DevDiwali2020 #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildcon #Ahmedabad #Gujarat

Let's Connect

sm2p0