શ્રી ગાયત્રી પ્રાજ્ઞપીઠ તથા સામાજિક સમરસતા સમિતિ વટવા દ્વારા પ્રેરિત "૧૦૮ કુંડી સમરસતા ગાયત્રી મહાયજ્ઞ" નિમિત્તે "શહીદ વીરોને વિરાંજલી" ના ભવ્ય કાર્યક્રમનું તા. ૭-૩-૨૦૧૯ ને ગુરુવાર રાત્રે ૯.૦૦ કલાકે આયોજન કરેલું છે. જેમાં ગુજરાતના માનીતા કલાકાર માયાભાઇ આહીર તથા કિર્તીદાન ગઢવી પોતાના ગીતો અને વાતો થકી સપૂતોને શ્રેષ્ઠ સન્માન આપશે. તો આપ સહુને આ કાર્યક્રમમાં જોડાવા આગ્રહ અને આમંત્રણ.

Director at VIAAN BUILDCON

શ્રી ગાયત્રી પ્રાજ્ઞપીઠ તથા સામાજિક સમરસતા સમિતિ વટવા દ્વારા પ્રેરિત "૧૦૮ કુંડી સમરસતા ગાયત્રી મહાયજ્ઞ" નિમિત્તે "શહીદ વીરોને વિરાંજલી" ના ભવ્ય કાર્યક્રમનું તા. ૭-૩-૨૦૧૯ ને ગુરુવાર રાત્રે ૯.૦૦ કલાકે આયોજન કરેલું છે. જેમાં ગુજરાતના માનીતા કલાકાર માયાભાઇ આહીર તથા કિર્તીદાન ગઢવી પોતાના ગીતો અને વાતો થકી સપૂતોને શ્રેષ્ઠ સન્માન આપશે. તો આપ સહુને આ કાર્યક્રમમાં જોડાવા આગ્રહ અને આમંત્રણ.

શ્રી ગાયત્રી પ્રાજ્ઞપીઠ તથા સામાજિક સમરસતા સમિતિ વટવા દ્વારા પ્રેરિત "૧૦૮ કુંડી સમરસતા ગાયત્રી મહાયજ્ઞ" નિમિત્તે "શહીદ વીરોને વિરાંજલી" ના ભવ્ય કાર્યક્રમનું તા. ૭-૩-૨૦૧૯ ને ગુરુવાર રાત્રે ૯.૦૦ કલાકે આયોજન કરેલું છે. જેમાં ગુજરાતના માનીતા કલાકાર માયાભાઇ આહીર તથા કિર્તીદાન ગઢવી પોતાના ગીતો અને વાતો થકી સપૂતોને શ્રેષ્ઠ સન્માન આપશે. તો આપ સહુને આ કાર્યક્રમમાં જોડાવા આગ્રહ અને આમંત્રણ.

Let's Connect

sm2p0