પ્રિય વિઆન, ભગવાન આપને દુનિયાભરનું સુખ આપે, ડગલે ને પગલે પ્રગતિ આપે, તમારા હોઠ પર સદાય સ્મિત રહે, જન્મદિવસ પર એવી ભેટ આપે. ઈશ્વર આપને અપાર સુખ અને સમૃદ્ધિ આપે તથા અથાગ પરિશ્રમ માટે શક્તિ આપે તેવી પ્રાર્થના કરું છું.

HappyBirthdayViaan, BirthdayBoy, Viaan, 5YearOld, SweetChildOfMine, VipulCharoliya, RealEstateDeveloper, Ahmedabad, India

પ્રિય વિઆન, ભગવાન આપને દુનિયાભરનું સુખ આપે, ડગલે ને પગલે પ્રગતિ આપે, તમારા હોઠ પર સદાય સ્મિત રહે, જન્મદિવસ પર એવી ભેટ આપે. ઈશ્વર આપને અપાર સુખ અને સમૃદ્ધિ આપે તથા અથાગ પરિશ્રમ માટે શક્તિ આપે તેવી પ્રાર્થના કરું છું. #HappyBirthdayViaan #BirthdayBoy #Viaan #5YearOld #SweetChildOfMine #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #Ahmedabad #India

Let's Connect

sm2p0