આજે રાત્રે ૯.૦૦ કલાકે આયોજિત કાર્યક્રમ "શહીદ વીરોને વિરાંજલી" માં આપ સહુ આપણા લોકલાડીલા કલાકાર મિત્રોને સાંભળવા આવી શકો અને શહીદો પ્રત્યે યોગ્ય સંવેદના વ્યક્ત કરી શકો તે હેતુ અમે આપ સહુને આમંત્રણ પાઠવીએ છીએ. તો આજે સમયનું આયોજન કરી અચૂક આવજો.

KirtidanGadhvi, MayabhaiAahir, Invitation, ViaanBusinessHub, VivaciousViaan, BusinessHub, ViaanBuildcon, WeBuildTrust, RealEstate, Ahmedabad

Vipul Charoliya,  KirtidanGadhvi, MayabhaiAahir, Invitation, ViaanBusinessHub, VivaciousViaan, BusinessHub, ViaanBuildcon, WeBuildTrust, RealEstate, Ahmedabad

આજે રાત્રે ૯.૦૦ કલાકે આયોજિત કાર્યક્રમ "શહીદ વીરોને વિરાંજલી" માં આપ સહુ આપણા લોકલાડીલા કલાકાર મિત્રોને સાંભળવા આવી શકો અને શહીદો પ્રત્યે યોગ્ય સંવેદના વ્યક્ત કરી શકો તે હેતુ અમે આપ સહુને આમંત્રણ પાઠવીએ છીએ. તો આજે સમયનું આયોજન કરી અચૂક આવજો.

#KirtidanGadhvi #MayabhaiAahir #Invitation #ViaanBusinessHub #VivaciousViaan #BusinessHub #ViaanBuildcon #WeBuildTrust #RealEstate #Ahmedabad

આજે રાત્રે ૯.૦૦ કલાકે આયોજિત કાર્યક્રમ "શહીદ વીરોને વિરાંજલી" માં આપ સહુ આપણા લોકલાડીલા કલાકાર મિત્રોને સાંભળવા આવી શકો અને શહીદો પ્રત્યે યોગ્ય સંવેદના વ્યક્ત કરી શકો તે હેતુ અમે આપ સહુને આમંત્રણ પાઠવીએ છીએ. તો આજે સમયનું આયોજન કરી અચૂક આવજો. #KirtidanGadhvi #MayabhaiAahir #Invitation #ViaanBusinessHub #VivaciousViaan #BusinessHub #ViaanBuildcon #WeBuildTrust #RealEstate #Ahmedabad

Let's Connect

sm2p0