પદ્મભૂષણ જેવું ઉચ્ચ સન્માન મેળવનારા અને હોકીના જાદુગર બની ભારતને વિશ્વફલક પર પ્રસિદ્ધિ અપાવનારા મહાન ખેલાડી મેજર ધ્યાનચંદની જન્મતિથિ પર તેમને ભાવભીની શ્રદ્ધાંજલિ.

MajorDhyanChand, DhyanChand, NationalSportsDay, SportsDay, VipulCharoliya, ViaanBuildcon, WeBuildTrust, RealEstate, Ahmedabad

Vipul Charoliya,  MajorDhyanChand, DhyanChand, NationalSportsDay, SportsDay, VipulCharoliya, ViaanBuildcon, WeBuildTrust, RealEstate, Ahmedabad

પદ્મભૂષણ જેવું ઉચ્ચ સન્માન મેળવનારા અને હોકીના જાદુગર બની ભારતને વિશ્વફલક પર પ્રસિદ્ધિ અપાવનારા મહાન ખેલાડી મેજર ધ્યાનચંદની જન્મતિથિ પર તેમને ભાવભીની શ્રદ્ધાંજલિ.

#MajorDhyanChand #DhyanChand #NationalSportsDay #SportsDay #VipulCharoliya #ViaanBuildcon #WeBuildTrust #RealEstate #Ahmedabad

પદ્મભૂષણ જેવું ઉચ્ચ સન્માન મેળવનારા અને હોકીના જાદુગર બની ભારતને વિશ્વફલક પર પ્રસિદ્ધિ અપાવનારા મહાન ખેલાડી મેજર ધ્યાનચંદની જન્મતિથિ પર તેમને ભાવભીની શ્રદ્ધાંજલિ. #MajorDhyanChand #DhyanChand #NationalSportsDay #SportsDay #VipulCharoliya #ViaanBuildcon #WeBuildTrust #RealEstate #Ahmedabad

Let's Connect

sm2p0