શ્રી ગાયત્રી પ્રાજ્ઞપીઠ તથા સામાજિક સમરસતા સમિતિ વટવા દ્વારા પ્રેરિત "૧૦૮ કુંડી સમરસતા ગાયત્રી મહાયજ્ઞ" નિમિત્તે "શહીદ વીરોને વિરાંજલી" ના ભવ્ય કાર્યક્રમનું તા. ૭-૩-૨૦૧૯ ને ગુરુવાર રાત્રે ૯.૦૦ કલાકે આયોજન કરેલું છે. જેમાં ગુજરાતના માનીતા કલાકાર Mayabhai ahir તથા Kirtidan Gadhvi પોતાના ગીતો અને વાતો થકી સપૂતોને શ્રેષ્ઠ સન્માન આપશે. તો આપ સહુને આ કાર્યક્રમમાં જોડાવા આગ્રહ અને આમંત્રણ.

Invitation, ViaanBusinessHub, VivaciousViaan, BusinessHub, ViaanBuildcon, WeBuildTrust, RealEstate, Ahmedabad

Vipul Charoliya,  Invitation, ViaanBusinessHub, VivaciousViaan, BusinessHub, ViaanBuildcon, WeBuildTrust, RealEstate, Ahmedabad

શ્રી ગાયત્રી પ્રાજ્ઞપીઠ તથા સામાજિક સમરસતા સમિતિ વટવા દ્વારા પ્રેરિત "૧૦૮ કુંડી સમરસતા ગાયત્રી મહાયજ્ઞ" નિમિત્તે "શહીદ વીરોને વિરાંજલી" ના ભવ્ય કાર્યક્રમનું તા. ૭-૩-૨૦૧૯ ને ગુરુવાર રાત્રે ૯.૦૦ કલાકે આયોજન કરેલું છે. જેમાં ગુજરાતના માનીતા કલાકાર Mayabhai ahir તથા Kirtidan Gadhvi પોતાના ગીતો અને વાતો થકી સપૂતોને શ્રેષ્ઠ સન્માન આપશે. તો આપ સહુને આ કાર્યક્રમમાં જોડાવા આગ્રહ અને આમંત્રણ.

#Invitation #ViaanBusinessHub #VivaciousViaan #BusinessHub #ViaanBuildcon #WeBuildTrust #RealEstate #Ahmedabad

શ્રી ગાયત્રી પ્રાજ્ઞપીઠ તથા સામાજિક સમરસતા સમિતિ વટવા દ્વારા પ્રેરિત "૧૦૮ કુંડી સમરસતા ગાયત્રી મહાયજ્ઞ" નિમિત્તે "શહીદ વીરોને વિરાંજલી" ના ભવ્ય કાર્યક્રમનું તા. ૭-૩-૨૦૧૯ ને ગુરુવાર રાત્રે ૯.૦૦ કલાકે આયોજન કરેલું છે. જેમાં ગુજરાતના માનીતા કલાકાર Mayabhai ahir તથા Kirtidan Gadhvi પોતાના ગીતો અને વાતો થકી સપૂતોને શ્રેષ્ઠ સન્માન આપશે. તો આપ સહુને આ કાર્યક્રમમાં જોડાવા આગ્રહ અને આમંત્રણ. #Invitation #ViaanBusinessHub #VivaciousViaan #BusinessHub #ViaanBuildcon #WeBuildTrust #RealEstate #Ahmedabad

Let's Connect

sm2p0