કોઈ ખરાબ પરિસ્થિતિનું બહાનું કાઢી નસીબને દોષ ન આપો. જો આપનો જુસ્સો અડીખમ છે તો કોઈપણ ઘટના આપને નિષ્ફળ નહિ બનાવી શકે.

MotivationalQuote, InspirationalQuote, VipulCharoliya, RealEstateDeveloper, Ahmedabad, Gujarat, India

Vipul Charoliya,  MotivationalQuote, InspirationalQuote, VipulCharoliya, RealEstateDeveloper, Ahmedabad, Gujarat, India

કોઈ ખરાબ પરિસ્થિતિનું બહાનું કાઢી નસીબને દોષ ન આપો. જો આપનો જુસ્સો અડીખમ છે તો કોઈપણ ઘટના આપને નિષ્ફળ નહિ બનાવી શકે.

#MotivationalQuote #InspirationalQuote #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #Ahmedabad #Gujarat #India

કોઈ ખરાબ પરિસ્થિતિનું બહાનું કાઢી નસીબને દોષ ન આપો. જો આપનો જુસ્સો અડીખમ છે તો કોઈપણ ઘટના આપને નિષ્ફળ નહિ બનાવી શકે. #MotivationalQuote #InspirationalQuote #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #Ahmedabad #Gujarat #India

Let's Connect

sm2p0