વર્લ્ડ બેડમિન્ટન ચેમ્પિયનશીપ જીતવા બદલ તથા પહેલા ભારતીય તરીકે આ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા બદલ પી.વી.સિંધુને ખુબ ખુબ અભિનંદન.

ProudMoment, VipulCharoliya, ViaanBuildcon, WeBuildTrust, RealEstate, Ahmedabad

Vipul Charoliya,  ProudMoment, VipulCharoliya, ViaanBuildcon, WeBuildTrust, RealEstate, Ahmedabad

વર્લ્ડ બેડમિન્ટન ચેમ્પિયનશીપ જીતવા બદલ તથા પહેલા ભારતીય તરીકે આ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા બદલ પી.વી.સિંધુને ખુબ ખુબ અભિનંદન.

#ProudMoment #VipulCharoliya #ViaanBuildcon #WeBuildTrust #RealEstate #Ahmedabad

વર્લ્ડ બેડમિન્ટન ચેમ્પિયનશીપ જીતવા બદલ તથા પહેલા ભારતીય તરીકે આ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા બદલ પી.વી.સિંધુને ખુબ ખુબ અભિનંદન. #ProudMoment #VipulCharoliya #ViaanBuildcon #WeBuildTrust #RealEstate #Ahmedabad

Let's Connect

sm2p0