સુરત આગ દુર્ઘટનામાં પ્રભુશરણ પામેલ વિદ્યાર્થીઓને અશ્રુંભીની શ્રદ્ધાંજલિ તથા ઈશ્વર તેમના પરિવારને આઘાત સહન કરવાની શક્તિ આપે તેવી પ્રાર્થના.

RIP, SuratFireTragedy, VipulCharoliya, ViaanBuildcon, WeBuildTrust, RealEstate, Ahmedabad

Vipul Charoliya,  RIP, SuratFireTragedy, VipulCharoliya, ViaanBuildcon, WeBuildTrust, RealEstate, Ahmedabad

સુરત આગ દુર્ઘટનામાં પ્રભુશરણ પામેલ વિદ્યાર્થીઓને અશ્રુંભીની શ્રદ્ધાંજલિ તથા ઈશ્વર તેમના પરિવારને આઘાત સહન કરવાની શક્તિ આપે તેવી પ્રાર્થના.

#RIP #SuratFireTragedy #VipulCharoliya #ViaanBuildcon #WeBuildTrust #RealEstate #Ahmedabad

સુરત આગ દુર્ઘટનામાં પ્રભુશરણ પામેલ વિદ્યાર્થીઓને અશ્રુંભીની શ્રદ્ધાંજલિ તથા ઈશ્વર તેમના પરિવારને આઘાત સહન કરવાની શક્તિ આપે તેવી પ્રાર્થના. #RIP #SuratFireTragedy #VipulCharoliya #ViaanBuildcon #WeBuildTrust #RealEstate #Ahmedabad

Let's Connect

sm2p0