માં ભારતીના સપૂત, પ્રખર રાષ્ટ્રવાદી નેતા, ઓજસ્વી વક્તા અને સમર્પિત સમાજ સુધારક એવા વિનાયક દામોદર સાવરકરને તેમની જયંતિ પર સ્નેહભીના વંદન

VeerSavarkarJayanti, VipulCharoliya, ViaanBuildcon, WeBuildTrust, RealEstate, Ahmedabad

Vipul Charoliya,  VeerSavarkarJayanti, VipulCharoliya, ViaanBuildcon, WeBuildTrust, RealEstate, Ahmedabad

માં ભારતીના સપૂત, પ્રખર રાષ્ટ્રવાદી નેતા, ઓજસ્વી વક્તા અને સમર્પિત સમાજ સુધારક એવા વિનાયક દામોદર સાવરકરને તેમની જયંતિ પર સ્નેહભીના વંદન

#VeerSavarkarJayanti #VipulCharoliya #ViaanBuildcon #WeBuildTrust #RealEstate #Ahmedabad

માં ભારતીના સપૂત, પ્રખર રાષ્ટ્રવાદી નેતા, ઓજસ્વી વક્તા અને સમર્પિત સમાજ સુધારક એવા વિનાયક દામોદર સાવરકરને તેમની જયંતિ પર સ્નેહભીના વંદન #VeerSavarkarJayanti #VipulCharoliya #ViaanBuildcon #WeBuildTrust #RealEstate #Ahmedabad

Let's Connect

sm2p0