ખુબ જુસ્સા અને જવાબદારીપૂર્વક દુશ્મનોનો સામનો કરીને આપણા દેશનું રક્ષણ કરનાર દરેક જવાનોને વિજય દિવસ પર શુભેચ્છાઓ તથા વીરગતિ પામનાર જવાનોને શત્-શત્ વંદન.

VijayDiwas, VijayDiwas2019, Salute, Brave, IndianArmy, Jaihind, 16december1971, 1971War, VipulCharoliya, Ahmedabad, Gujarat, Realestate, India

Vipul Charoliya,  VijayDiwas, VijayDiwas2019, Salute, Brave, IndianArmy, Jaihind, 16december1971, 1971War, VipulCharoliya, Ahmedabad, Gujarat, Realestate, India

ખુબ જુસ્સા અને જવાબદારીપૂર્વક દુશ્મનોનો સામનો કરીને આપણા દેશનું રક્ષણ કરનાર દરેક જવાનોને વિજય દિવસ પર શુભેચ્છાઓ તથા વીરગતિ પામનાર જવાનોને શત્-શત્ વંદન.

#VijayDiwas #VijayDiwas2019 #Salute #Brave #IndianArmy #Jaihind #16december1971 #1971War #VipulCharoliya #Ahmedabad #Gujarat #Realestate #India

ખુબ જુસ્સા અને જવાબદારીપૂર્વક દુશ્મનોનો સામનો કરીને આપણા દેશનું રક્ષણ કરનાર દરેક જવાનોને વિજય દિવસ પર શુભેચ્છાઓ તથા વીરગતિ પામનાર જવાનોને શત્-શત્ વંદન. #VijayDiwas #VijayDiwas2019 #Salute #Brave #IndianArmy #Jaihind #16december1971 #1971War #VipulCharoliya #Ahmedabad #Gujarat #Realestate #India

Let's Connect

sm2p0