ભારતના આ શાનદાર ખેલાડીને આ સિદ્ધિ બદલ અભિનંદન. આવનારા સમયમાં વધુ રન કરી ભારતને જીત અપાવે એવી શુભેચ્છાઓ.

VipulCharoliya, Ahmedabad, Gujarat, Realestate, India

Vipul Charoliya,  VipulCharoliya, Ahmedabad, Gujarat, Realestate, India

ભારતના આ શાનદાર ખેલાડીને આ સિદ્ધિ બદલ અભિનંદન. આવનારા સમયમાં વધુ રન કરી ભારતને જીત અપાવે એવી શુભેચ્છાઓ.

#VipulCharoliya #Ahmedabad #Gujarat #Realestate #India

ભારતના આ શાનદાર ખેલાડીને આ સિદ્ધિ બદલ અભિનંદન. આવનારા સમયમાં વધુ રન કરી ભારતને જીત અપાવે એવી શુભેચ્છાઓ. #VipulCharoliya #Ahmedabad #Gujarat #Realestate #India

Let's Connect

sm2p0