સુરેશ દલાલની એક મજેદાર કવિતા આપ સહુના માટે. મને ગમી છે, તમને પણ ગમશે.

VipulCharoliya, Ahmedabad, Gujarat, Realestate, India

Vipul Charoliya,  VipulCharoliya, Ahmedabad, Gujarat, Realestate, India

સુરેશ દલાલની એક મજેદાર કવિતા આપ સહુના માટે. મને ગમી છે, તમને પણ ગમશે.

#VipulCharoliya #Ahmedabad #Gujarat #Realestate #India

સુરેશ દલાલની એક મજેદાર કવિતા આપ સહુના માટે. મને ગમી છે, તમને પણ ગમશે. #VipulCharoliya #Ahmedabad #Gujarat #Realestate #India

Let's Connect

sm2p0