શિવનાં શિષ પર વિરાજમાન ગંગા જેમ આધ્યાત્મની ધારાનું પ્રતીક છે તેવી ધારા આપણામાં પણ વહે તેવી શિવને અર્ચના કરું છું.

VipulCharoliya, Realestate, Ahmedabad, Gujarat, India

Vipul Charoliya,  VipulCharoliya, Realestate, Ahmedabad, Gujarat, India

શિવનાં શિષ પર વિરાજમાન ગંગા જેમ આધ્યાત્મની ધારાનું પ્રતીક છે તેવી ધારા આપણામાં પણ વહે તેવી શિવને અર્ચના કરું છું.
#VipulCharoliya #Realestate #Ahmedabad #Gujarat #India

શિવનાં શિષ પર વિરાજમાન ગંગા જેમ આધ્યાત્મની ધારાનું પ્રતીક છે તેવી ધારા આપણામાં પણ વહે તેવી શિવને અર્ચના કરું છું. #VipulCharoliya #Realestate #Ahmedabad #Gujarat #India

Let's Connect

sm2p0