અયોધ્યામાં રામ મંદિરનું નિર્માણ એ હિંદુઓનું સ્વપ્ન હતું. આજે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીના હસ્તક ભૂમિપૂજન કરી એ સ્વપ્નને સાકાર કરવાની શરૂઆત થઈ છે. ચાલો, ઘરમાં સહપરિવાર પૂજાપાઠ, આરતી કરીએ, દિપક જલાવીએ અને ગૌરવવંતી ક્ષણનાં સાક્ષી બનીએ

VipulCharoliya, Realestate, Ahmedabad, Gujarat, India

Vipul Charoliya,  VipulCharoliya, Realestate, Ahmedabad, Gujarat, India

અયોધ્યામાં રામ મંદિરનું નિર્માણ એ હિંદુઓનું સ્વપ્ન હતું. આજે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીના હસ્તક ભૂમિપૂજન કરી એ સ્વપ્નને સાકાર કરવાની શરૂઆત થઈ છે. ચાલો, ઘરમાં સહપરિવાર પૂજાપાઠ, આરતી કરીએ, દિપક જલાવીએ અને ગૌરવવંતી ક્ષણનાં સાક્ષી બનીએ
#VipulCharoliya #Realestate #Ahmedabad #Gujarat #India

અયોધ્યામાં રામ મંદિરનું નિર્માણ એ હિંદુઓનું સ્વપ્ન હતું. આજે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીના હસ્તક ભૂમિપૂજન કરી એ સ્વપ્નને સાકાર કરવાની શરૂઆત થઈ છે. ચાલો, ઘરમાં સહપરિવાર પૂજાપાઠ, આરતી કરીએ, દિપક જલાવીએ અને ગૌરવવંતી ક્ષણનાં સાક્ષી બનીએ #VipulCharoliya #Realestate #Ahmedabad #Gujarat #India

Let's Connect

sm2p0