વટવા વિધાનસભાના લોકલાડીલા ધારાસભ્ય શ્રી તથા ગુજરાત રાજ્યના કર્તવ્યનિષ્ઠ ગૃહરાજ્યમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજાને તેમના જન્મદિવસ પર ખુબ ખુબ શુભેચ્છાઓ.

VipulCharoliya, ViaanBuildcon, WeBuildTrust, RealEstate, Ahmedabad

Vipul Charoliya,  VipulCharoliya, ViaanBuildcon, WeBuildTrust, RealEstate, Ahmedabad

વટવા વિધાનસભાના લોકલાડીલા ધારાસભ્ય શ્રી તથા ગુજરાત રાજ્યના કર્તવ્યનિષ્ઠ ગૃહરાજ્યમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજાને તેમના જન્મદિવસ પર ખુબ ખુબ શુભેચ્છાઓ.

#VipulCharoliya #ViaanBuildcon #WeBuildTrust #RealEstate #Ahmedabad

વટવા વિધાનસભાના લોકલાડીલા ધારાસભ્ય શ્રી તથા ગુજરાત રાજ્યના કર્તવ્યનિષ્ઠ ગૃહરાજ્યમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજાને તેમના જન્મદિવસ પર ખુબ ખુબ શુભેચ્છાઓ. #VipulCharoliya #ViaanBuildcon #WeBuildTrust #RealEstate #Ahmedabad

Let's Connect

sm2p0